שער עולמי

מערכת סחר חוץ חדשה שעלתה לאוויר ב- 14.1.2018, המחליפה את המערכות התפעוליות הקיימות ברשות המסים.

המערכת משנה את תהליך השחרור, את האופן בו יפעל סוכן המכס מול המכס וכפועל יוצא את ההערכות הנדרשת מהיבואן והדרישות ממנו.

כמו כן, נועדה לקדם סנכרון טוב יותר בין כל הגורמים כולל גורמי ספנות וגורמים בינלאומיים. היא מערכת אינטרנטית מבוססת ענן ומקדמת את המכס בישראל לעולם Paperless (ללא נייר) ומטילה אחריות ומטלות על היבואנים.

במערכת החדשה תועבר הניירת למכס כמדיה סרוקה וחתומה דיגיטלית (לא תועבר ניירת מקורית אלא בדרישה ספציפית של המכס).

התקשורת בין עמילי המכס למכס תהיה תקשורת ממוחשבת בלבד.

אחריות על שמירת הניירת המקורית עוברת לידיים של היבואן למשך 7 שנים.

כרטיס חכם

הכרטיס החכם הכרחי לעבודה בסביבה דיגיטלית, משמש להגשת אישורים ותקנים, לדיווח למע"מ ובאמצעותו ניתן גם לחתום חתימה אלקטרונית על מסמכי היבוא ומסמכים אחרים. ישנן 2 חברות שהוסמכו ע"י משרד המשפטים להנפיק כרטיס חכם:

חברת קומסיין 

חברת פרסונל ID 

כתב הרשאה לסוכן מכס

טופס ייפוי הכוח (כתב הרשאה לסוכן מכס לביצוע פעולות מול המכס) הפך להיות מקוון ומחליף את ייפוי הכוח שהיה הקיים. את הטופס המקוון יש למלא ולחתום דיגיטלית.

לנוחיותכם, קישור לדברי הסבר של המכס בדבר כתב ההרשאה ואופן מילוי הטופס.
שימו לב, יבואנים אשר לא יעבירו את כתב ההרשאה באופן הנדרש – לא יורשו להפיק הצהרת יבואן (רשימון) דבר שעלול לגרום לעיכוב שחרור המטענים.
שימו לב שניתן להגביל טופס לייפוי הכח, מומלץ להגדיר תוקף ל10-15 שנים מכוון שבניגוד לטפסים הישנים, כאן, ניתן תמיד להיכנס ולבטל את הרשאת ייפוי הכח.

כתב הרשאה – ייפוי כוח כוח    

 

תצהיר יבואן דיגיטלי

טופס זה משמש את היבואן לשם הגשת הצהרה תקופתית אודות הקשרים העסקיים בין היבואן והספק וערך העסקה. 

שאילתת ספקים / לקוחו לחו"ל 

תצהיר יבואן – לחץ כאן

החתמת מסמכי שחרור דיגיטליים ושמירתם

עפ"י חוק פקודת המכס כל המסמכים חייבים להיחתם דיגיטלית ע"י היבואן (ח-ן ספק, מסמך העדפה ותעודת מקור).היבואן חייב לשמור את הניירת המקורית בארכיון דיגיטלי למקרה שידרש במשך 7 שנים עפ"י הנחיות מס הכנסה.

להלן הסבר מפורט על הדרישות והמשמעות ומידע נוסף בנושא שער עולמי.

מסמכי שער עולמי   

ראש מינהל המכס – "כתב הרשאה" ו"תצהיר יבואן"

יבואן מאושר  

תקינה

בעקבות הרפורמה לתקינה חדשה, מינהל היבוא דורש מכל יבואן להירשם באתר משרד הכלכלה.

אנו נשמח לתת לכם שירות במערכת מסלול עבור תקינה ואישורים.

דברי הסבר משרד הכלכלה

לאחר שליחת טופס מקוון למשרד הכלכלה, יש לוודא מולם שהכל נשלח תקין בטלפון: 02-6662797.

כמו כן, יש למלא טופס פתיחה 401 למכון התקנים הישראלי.

לשאלות נוספות אנא פנו אלינו בכל שאלה.